FORENINGSPORTAL Foreninger i Sør-Varanger

Sør-Varanger demensforening

Sør-Varanger demensforening er et lokallag under Nasjonalforeningen for folkehelsen og er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Demensforeningen arbeider for at eldreomsorgen i vår kommune skal være god, at alle eldre skal ha tilfredsstillende aktivitetstilbud om de er hjemmeboende eller bor på institusjon, at alle får den omsorg og pleie de har behov for.

https://nasjonalforeningen.no/om-oss/lokallag/finnmark/sor-varanger-demensforening/ 

https://www.facebook.com/Nasjonalforeningen-S%C3%B8r-Varanger-demensforening-946206465443036/ 

Kontaktinformasjon

+4741927170 / 

kiovesen@gmail.com

nasjonalforeningen.no/om-oss/lokallag/finnmark/sor-varanger-demensforening/

Nasjonalforeningen Sør-Varanger demensforening

Kirsten Greiner Ovesen

Besøksadresse

Postadresse
Lisadellveien 5
9911 Jarfjord

Andre opplysninger

Org.nummer
998246822

Ant. medlemmer
41

Vipps-nummer
574248

Kategori
Interesseorganisasjon

Sist oppdatert
13.02.2023

Rediger med kode