FORENINGSPORTAL Foreninger i Sør-Varanger

Teatervenner Sør-Varanger

Teatervenner Sør-Varanger er en interesseforening til fremme av almen interesse for god scenekunst og teatertilbud til kommunens innbyggere. TV bidrar til å skape et levende kulturhus. TV støtter opp om vårt lokale teater gjennom samarbeide med Samovarteateret, kommunens kulturavdeling og andre, for fremme av teatertilbud og interesse. TV fungerer som et sosialt og faglig fellesskap for teaterinteresserte gjennom ulike arrangement. Herunder drift av teaterkafe ved forestillinger, diskusjoner, møte med scenekunstnere, «ettersnakk». Ved økonomisk overskudd fra drift av teaterkafe og medlemskontingent gis ulike bidrag til lokalt forankret teateraktivitet i Sør-Varanger.

Billetter til Riksteateret og Hålogaland teaters forestillinger kan kjøpes på TicketCo.Ønsker du å bli medlem i Teatervenner?

Medlemsskap gir 20 % rabatt på alle forestillinger med Riksteateret og Hålogaland teater.

Samovarteateret gir også gode rabatter på mange av sine forestillinger.

Pr år        Enkeltmedlemsskap: kr 150    Familiemedlemsskap: kr 200 (= 2 medlemmer)

Ta kontakt på mail eller mobil.

Fritidsaktiviteter

Teater / drama

Kontaktinformasjon

95168972 / 

annelillhaabeth@hotmail.com

www.facebook.com/tvn.soervaranger/

Søk: Teatervenner Norge, avd. Sør-Varanger

Leder Anne-Lill Haabeth

Besøksadresse

Postadresse

9901 Kirkenes

Andre opplysninger

Org.nummer
987807318

Stiftet dato
06.09.1998

Ant. medlemmer
103

Vipps-nummer
541126

Stikkord
Målgruppe: Alle aldersgrupper

Sist oppdatert
16.10.2023

Rediger med kode