FORENINGSPORTAL Foreninger i Sør-Varanger

Jakobsnes Idrettslag

Idrett 

Jakobsnes idrettslag ble grunnlagt 11. januar 1930. Laget arrangerer skikarusell, trimbingo og turorientering. Laget har 6 trimkasser ved vei og 3 trimkasser på fjellet. Det kjøres skiløyper til Langvannskjosen og Holmvannet, samt i lysløypa (som ikke har lys). Det er halltrim hver tirsdag og torsdag i allrommet på Oppvekstsenteret for alle over 11 år. Laget har feste på en stor fotballbane, som kan brukes til ulike aktivitetsformål. Laget bruker å lage skøyteis på den lille fotballbanen foran oppvekstsenteret. Laget har kommunens kuleste akebakke, i unnarennet på den gamle Per Sterk-hoppbakken. Laget har stor tro på å tilby aktiviteter på lavterskelnivå, for å nå ut til flest mulig.

Kirkenes Hornmusikk

Hobby og fritid 

Kirkenes Hornmusikk er en stor del av Sør Varangers rike kulturliv. Korpset spiller på små og store arrangement i lokalsamfunnet, samt flere egne årlige arrangement. Vi har fokus på å vise oss frem i nærmiljøet, spre musikkglede og å være en kulturell bærebjelke i kommunen. Kirkenes Hornmusikk, ble stiftet i 1923, da som Kirkenes Musikkforening. I dag er korpset ett janitsjarkorps på 45 medlemmer, med et alders-spenn fra 15 til 80 år.

Kirkenes Mc (kmc)

Hobby og fritid 

Per 12 sep. 2023 er vi 64 medlemmer. Vi holder til i vårt klubbhus på Sandnes. Dørene holdes åpne så ofte vi kan gjennom hele året. Onsdagene i kjøresesongen kjører vi på tur. Kontaktperson i klubben er leder: Jann Oleg Steinmo Tlf: 90939322 e-mail: steinmo2003@yahoo.no eller Nestleder: Tore Bekkeli (kontaktperson) Tlf: 41423144. Ellers har vi en åpen side på facebook hvor du finner mer informasjon. KIRKENES MC (KMC)

Kirkenes Pensjonistforening

Eldre 

Kirkenes Pensjonistforening arbeider for å ivareta pensjonistene og de uføres levekår i Sør-Varanger. Vi er parti- og livssynsnøytral organisasjon, men samtidig en samfunnspolitisk organisasjon her i lokalsamfunnet. Vi er tilknyttet Pensjonistforbundet som gjør samme jobb ovenfor sentrale myndigheter. Vi er 450 medlemmer i lokalforeningen. Pensjonisten er åpen onsdag og fredag fra kl 09 til 13. Velkommen innom! Leie: Kontakt Nils-Edvard Olsen, tlf 99590018 eller kom innom Pensjonisten

Kirkenes skolemusikkorps

Barn og unge 

Kirkenes skolemusikkorps er ett janitsjar korps for barn og unge fra ca 8 år og oppover. Korpset øver hver mandag fra kl. 1745- 1945 på Kirkenes skole. Korpset har medlemmer fra hele kommunen.

Miraculix (sør-Varanger Sopp- og Nyttevekstforening)

Hobby og fritid 

Miraculix er en lokalforening av Norges Sopp- og Nyttevekstforbund. Foreningen ble etabler 8. juni 2018 og medlemstallet øker sakte men sikkert. Foreningen har 4 godkjente soppkontrollører, og det holdes kurs i soppkunnskap hvert år. Faste arrangement er soppens dag som holdes første søndag i september, og lokaliseres nytt sted i kommunen hvert år. Foreningen har studieringer om nyttevekster, tang og tare, sopp og garnfarging. Her har medlemmer fortrinnsrett, men andre kan delta hvis det er plass.

Prestøya Ve og Vel

Interesseorganisasjon 

Foreningen har til formål å skape bolyst, samt bidra til et trygt, godt og aktivt oppvekstmiljø for barn og unge, på Prestøya i Kirkenes. Dette gjennom blant annet sosiale sammenkomster, bidra til å søke finansiell støtte til nærmiljøanlegg og aktiviteter for barn og unge, samt representere foreningens medlemmer i aktuelle saker som inngår i foreningens formål.

Sabelskjæret Hardkor

Hobby og fritid 

Vi er et mannskor som er glad i sang og det sosiale. Det skal være et lavterskeltilbud - der du helst må være interessert i sang, men erfaring er valgfritt. Vi øver søndager 19:00 på Kulturskolen. Bli med i vår internside på facebook: https://www.facebook.com/groups/2235508036779296 for å få mer informasjon.

Sangkoret Crescendo

Hobby og fritid 

Sangkoret Crescendo er et blandakor i Sør- Varanger kommune. Vi er et livssynsnøytralt og politisk uavhengig kor som synger på mange forskjellige språk og med et stort spenn i repertoaret. Sangkoret Crescendo har som mål å utvikle gode sangere, fremme sang- og musikkmiljøet i Sør-Varanger kommune og skape gode sosiale rammer rundt korsangen. Vi har et stort spenn i alder med medlemmer fra videregåendealder til godt over 70 år. Vi dirigeres av Sigrid Sæterhaug.

Sør-Varanger demensforening

Interesseorganisasjon 

Sør-Varanger demensforening er et lokallag under Nasjonalforeningen for folkehelsen og er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Demensforeningen arbeider for at eldreomsorgen i vår kommune skal være god, at alle eldre skal ha tilfredsstillende aktivitetstilbud om de er hjemmeboende eller bor på institusjon, at alle får den omsorg og pleie de har behov for.

Sør-Varanger Kyokushinkai Karateklubb

Idrett 

Fullkontakt karate. Treningsopplegg kan tilpasses aldersgrupper fra barn til godt voksne. Vår eldste aktive utøver er i 60 årene. Mandager: Kirkenes Skole, gymsal. Kl. 17:30-19:00. Barn og ungdom Tirsdager: Hesseng Flerbrukssenter, gymsal. Kl. 19:30-21:00. Ungdom fra 16 år og voksne Torsdager: Hesseng Flerbrukssenter, gymsal. Kl. 17:00-18:00.Fellesgruppe