FORENINGSPORTAL Foreninger i Sør-Varanger

Kirkenes Mc (kmc)

Hobby og fritid 

Per april 2022 var vi 44 medlemmer. Vi holder til i vårt klubbhus på Sandnes. Dørene holdes åpne så ofte vi kan gjennom hele året. Onsdagene i kjøresesongen kjører vi på tur. Kontaktperson i klubben er leder: Jann Oleg Steinmo Tlf: 90939322 e-mail: steinmo2003@yahoo.no eller Nestleder: Tore Bekkeli (kontaktperson) Tlf: 41423144. Ellers har vi en åpen side på facebook hvor du finner mer informasjon. KIRKENES MC (KMC)

Miraculix (sør-Varanger Sopp- og Nyttevekstforening)

Hobby og fritid 

Miraculix er en lokalforening av Norges Sopp- og Nyttevekstforbund. Foreningen ble etabler 8. juni 2018 og medlemstallet øker sakte men sikkert. Foreningen har 4 godkjente soppkontrollører, og det holdes kurs i soppkunnskap hvert år. Faste arrangement er soppens dag som holdes første søndag i september, og lokaliseres nytt sted i kommunen hvert år. Foreningen har studieringer om nyttevekster, tang og tare, sopp og garnfarging. Her har medlemmer fortrinnsrett, men andre kan delta hvis det er plass. I 2022 står foreningen som vertskap for et landsdekkende arrangement som samler soppinteresserte, biologer og mykologer fra hele landet: Høstsopptreffet. Det går av stabelen 25 - 28 august, på Svanhovd.

Prestøya Ve og Vel

Interesseorganisasjon 

Foreningen har til formål å skape bolyst, samt bidra til et trygt, godt og aktivt oppvekstmiljø for barn og unge, på Prestøya i Kirkenes. Dette gjennom blant annet sosiale sammenkomster, bidra til å søke finansiell støtte til nærmiljøanlegg og aktiviteter for barn og unge, samt representere foreningens medlemmer i aktuelle saker som inngår i foreningens formål.

Sabelskjæret Hardkor

Hobby og fritid 

Vi er et mannskor som er glad i sang og det sosiale. Det skal være et lavterskeltilbud - der du helst må være interessert i sang, men erfaring er valgfritt. Vi øver søndager 19:00 på Kulturskolen. Bli med i vår internside på facebook: https://www.facebook.com/groups/2235508036779296 for å få mer informasjon.

Sør-Varanger demensforening

Interesseorganisasjon 

Sør-Varanger demensforening er et lokallag under Nasjonalforeningen for folkehelsen og er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Demensforeningen arbeider for at eldreomsorgen i vår kommune skal være god, at alle eldre skal ha tilfredsstillende aktivitetstilbud om de er hjemmeboende eller bor på institusjon, at alle får den omsorg og pleie de har behov for.