FORENINGSPORTAL Foreninger i Sør-Varanger

Kirkenes Mc (kmc)

Hobby og fritid 

Per april 2022 var vi 44 medlemmer. Vi holder til i vårt klubbhus på Sandnes. Dørene holdes åpne så ofte vi kan gjennom hele året. Onsdagene i kjøresesongen kjører vi på tur. Kontaktperson i klubben er leder: Jann Oleg Steinmo Tlf: 90939322 e-mail: steinmo2003@yahoo.no eller Nestleder: Tore Bekkeli (kontaktperson) Tlf: 41423144. Ellers har vi en åpen side på facebook hvor du finner mer informasjon. KIRKENES MC (KMC)

Miraculix (sør-Varanger Sopp- og Nyttevekstforening)

Hobby og fritid 

Miraculix er en lokalforening av Norges Sopp- og Nyttevekstforbund. Foreningen ble etabler 8. juni 2018 og medlemstallet øker sakte men sikkert. Foreningen har 4 godkjente soppkontrollører, og det holdes kurs i soppkunnskap hvert år. Faste arrangement er soppens dag som holdes første søndag i september, og lokaliseres nytt sted i kommunen hvert år. Foreningen har studieringer om nyttevekster, tang og tare, sopp og garnfarging. Her har medlemmer fortrinnsrett, men andre kan delta hvis det er plass. I 2022 står foreningen som vertskap for et landsdekkende arrangement som samler soppinteresserte, biologer og mykologer fra hele landet: Høstsopptreffet. Det går av stabelen 25 - 28 august, på Svanhovd.

Neiden Kirkeforening

Interesseorganisasjon 

Foreningens formål er kirkehusets utsmykning og tilsyn med kapellets, inventarets og kirkegårdens vedlikehold - slik at alt i og omkring kirken til enhver tid har et vakkert og verdig utseende.

Prestøya Ve og Vel

Interesseorganisasjon 

Foreningen har til formål å skape bolyst, samt bidra til et trygt, godt og aktivt oppvekstmiljø for barn og unge, på Prestøya i Kirkenes. Dette gjennom blant annet sosiale sammenkomster, bidra til å søke finansiell støtte til nærmiljøanlegg og aktiviteter for barn og unge, samt representere foreningens medlemmer i aktuelle saker som inngår i foreningens formål.

Sabelskjæret Hardkor

Hobby og fritid 

Vi er et mannskor som er glad i sang og det sosiale. Det skal være et lavterskeltilbud - der du helst må være interessert i sang, men erfaring er valgfritt. Vi øver søndager 19:00 på Kulturskolen. Bli med i vår internside på facebook: https://www.facebook.com/groups/2235508036779296 for å få mer informasjon.